MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM S5-TỰ DỘNG- behr

Danh mục: Từ khóa:

Giá: Liên Hệ

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

Model:  S 5           

Hãng : Behr  –  Nước SX :  Đức.

Tự động bơm H20, NAOH, H3BO3,

Tự động hút cặn mẫu
Số lượng chương trình: 99
Tùy chọn kết nối cho máy chuẩn độ

Máy chưng cất và chuẩn độ  xác định Nitrogen hoàn toàn tự động.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?