Liên hệ

Giám đốc

Mr. NIệm: 091.389.83.86

Kinh doanh

Ms. Mỹ: 086.2011.151

Điện thoại: 028.6259.2114

Kinh doanh 1: 02838864146

Kinh doanh 2: 0974249439

Kinh doanh 3: 0862011127

Kỹ thuật

Mr Cầm: 091.382.7169

Mr Thon: 093.730.7123

Mr Giảng: 0329.485.958

Mr Duy: 090.224.4532

Nhân sự
Chức vụ

Ms. Trang: 076.5217.935

028.6259.2339

Liên hệ Email

    Bản đồ