TỦ HÚT KHÍ ĐỘC COMPOSITE

Giá: Liên Hệ

  • Mã sản phẩm: TL-HBA
  • Giá:Liên hệ
  • Tủ hút đã được kiểm tra đánh giá phù hợp tiêu chuẩn ASHREA 110-2016 bởi trung tâm kiểm đinh có thẩm quyền.
  • Tủ được thiết kế bảo vệ người sử dụng và bảo vệ môi trường khỏi các hoá chất độc, hơi độc của dung môi, bazo và axít.
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?